LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2019

Již třetí letní soustředění, naší tréninkové skupiny, je naplánováno, zamluveno opět ve středisku Šlovice v termínu 18.8. - 24.8.2019 (neděle-sobota). Předpokládáme, že skupina zúčastněných bude rozšířena na cca 40-44 dětí, včetně ročníku 2011. Vybraní obdrží formulář k potvrzení/nepotvrzení účasti na soustředění, odpověď odevzdejte nejpozději do 15.2.2019. V případě, že se uvolní místo budou osloveni náhradníci. Cena soustředění 3600,- Kč/osobu, záloha 1500,- Kč splatná do 30.3.2019, zbytek ceny 2100,- Kč splatný do 15.6.2019.

 

STORNO PODMÍNKY SOUSTŘEDĚNÍ 

Odhlášení dítěte ze soustředění lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace na vitik73@seznam.cz 

Dojde-li ke zrušení účasti na soustředění v období:

- 30 dnů (včetně) a méně před zahájením soustředění činí stornopoplatek 1000 Kč

- 5 dnů (včetně) a méně před zahájením soustředění činí stornopoplatek 3600 Kč. 

Zrušení či přerušení účasti ze zdravotních důvodů:

- ve všech případech je nutné onemocnění či zranění doložit lékařským potvrzením (zprávou),

- v případě nemoci či zranění (vzniklé v době 30 dní - 10 dní před začátkem soustředění), znemožňující účast dítěte, nebudou storno poplatky účtovány. Vzniklé skutečnosti je nutné nahlásit nejpozději do 3 dnů od vzniku,

- v případě nemoci či zranění (vzniklé v době 10 dní a méně před začátkem soustředění), znemožňující účast dítěte, je účtován storno poplatek 500 Kč. Vzniklé skutečnosti je nutné nahlásit nejpozději v den zahájení soustředění.