LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2018

VYBÍRÁME DOPLATEK ZA SOUSTŘEDĚNÍ VE VÝŠI 2600,- KČ, DOPLATEK VYBÍRÁME DO 15.6.2018.

 

Letní soustředění 2018 se uskuteční v termínu 19.8. - 25.8. (neděle - sobota) ve školícím středisku Šlovice - Hřebečníky. Na soustředění bylo vybráno 32 dětí z ročníků 2008-2010. Cena soustředění 3600,- Kč.

Nástup na soustředění na místě v neděli 19.8. v 11:00-11:30, odjezd v sobotu 25.8. v 9:00-9:30, doprava na/ze soustředění vlastní.

Níže přinášíme dokumenty, které budeme při příjezdu vyžadovat a orientační seznam věcí včetně dalších informací.

Soustředění - bezinfekčnost 2018.docx (697254)
Soustředění - posudek lékaře 2018.doc (29184)
Soustředění - seznam věcí kluci 2018.doc (1564672)
 

STORNO PODMÍNKY SOUSTŘEDĚNÍ 

Odhlášení dítěte ze soustředění lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace na vitik73@seznam.cz 

Dojde-li ke zrušení účasti na soustředění v období:

- 30 dnů (včetně) a méně před zahájením soustředění činí stornopoplatek 1000 Kč

- 5 dnů (včetně) a méně před zahájením soustředění činí stornopoplatek 3600 Kč. 

Zrušení či přerušení účasti ze zdravotních důvodů:

- ve všech případech je nutné onemocnění či zranění doložit lékařským potvrzením (zprávou),

- v případě nemoci či zranění (vzniklé v době 30 dní - 10 dní před začátkem soustředění), znemožňující účast dítěte, nebudou storno poplatky účtovány. Vzniklé skutečnosti je nutné nahlásit nejpozději do 3 dnů od vzniku,

- v případě nemoci či zranění (vzniklé v době 10 dní a méně před začátkem soustředění), znemožňující účast dítěte, je účtován storno poplatek 500 Kč. Vzniklé skutečnosti je nutné nahlásit nejpozději v den zahájení soustředění.