LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2018

Letní soustředění 2018  se uskuteční v termínu 19.8.-25.8. (neděle-sobota) ve školícím středisku Šlovice - Hřebečníky. Na soustředění bylo vybráno 32 dětí z ročníků 2008-2010. Cena soustředění 3600,- Kč, záloha 1000,- Kč splatná do 30.3., zbytek ceny 2600,- Kč do 15.6.2018. 

 

STORNO PODMÍNKY SOUSTŘEDĚNÍ

 

Odhlášení dítěte ze soustředění lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace na vitik73@seznam.cz

 

Dojde-li ke zrušení účasti na soustředění v období:

-         30 dnů (včetně) a méně před zahájením soustředění činí stornopoplatek 1000 Kč,

-         5 dnů (včetně) a méně před zahájením soustředění činí stornopoplatek 3600 Kč.

 

Zrušení či přerušení účasti ze zdravotních důvodů: 

-         ve všech případech je nutné onemocnění či zranění doložit lékařským potvrzením (zprávou). 

-         v případě nemoci či zranění (vzniklé v době 30 dní - 10 dní před začátkem soustředění), znemožňující účast dítěte, nebudou storno poplatky účtovány. Vzniklé skutečnosti je nutné nahlásit nejpozději do 3 dnů od vzniku,

-         v případě nemoci či zranění (vzniklé v době 10 dní a méně před začátkem soustředění), znemožňující účast dítěte, je účtován storno poplatek 500 Kč. Vzniklé skutečnosti je nutné nahlásit nejpozději v den zahájení soustředění.