ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY FK KRÁLŮV DVŮR

Výkonný výbor FK Králův Dvůr na svém jednání dne 31.8.2017 stanovil způsob úhrady a výši příspěvků pro sezonu 2017 – 2018 následovně:

- Členské příspěvky FK Králův Dvůr je možné hradit pouze bankovním převodem na účet FK Králův Dvůr, ve dvou splátkách (září a únor), 

- Výše příspěvků: děti a mládež do 18 let   3.000,- Kč/sezona  (za 2. dítě v klubu - snížení na 2.000,- Kč/sezona)

Tímto Vás žádáme o provedení platby druhé splátky příspěvků do 20.2.2018 na níže uvedený účet. Částky, které máte uhradit jste obdrželi na schůzkách, nebo si vyzvedněte u trenérů. 

Číslo účtu: 27 – 5384320267/0100, variabilní symbol uvádět ID hráče (najdete v záložce "Náš tým" u jména hráče)